Membership

Pachetul de beneficii pentru membrii ANTiM nominanților  concursului CBP.

Cîștigătorii CBP, conform regulamentului concursului automat devin membrii ANTiM.
Calitatea de membru le va oferi nominanților  CBP următoarele beneficii:

 • Acces la baza de date a tuturor nominanților CBP din edițiile precedente și următoare;
 • Utilizarea spațiului de Networking pentru crearea de  parteneriate si realizarea proiectelor commune cu suportul consultanților ANTiM;
 • Acces permanent la baza de date privin oportunitățile de finanțare existente în Republica Moldova cît și peste hotarele ei;
 • Support în elaborare planului de afaceri pentru aplicarea la programe cu finantare externă;
 • Organizarea de programe de instruiri pe tematicile interesate de către nominanții CBP, minim 3 instruiri pe an;
 • Organizarea de întîlniri tematice cu antreprenori de success din țară și în afara țării, cel puțin 2 întîlniri pe an.

Membrii ANTiM, cîștigătorii CBP au următoarele obligații:

 • Să participle activ la evenimentele organizate pentru ei dă către echipa ANTiM;
 • Să fie deschiși pentru participare la activitățile de promovare a concursului  de business planuri prin diverse surse mass media la solicitarea conducerii ANTiM;
 • Să participle în calitate de mentori pentru următoarele ediții ale CBP, transmițînd tinerilor participanți cunoștințele și experiența lor;
 • Să fie deschiși pentru crearea de parteneriate cu alți colegi , nominanți ai CBP;

 

 Membership will provide the following benefits to CBP beneficiaries

 • Access to the database of all the winners of the 10 editions and CBP following
 • Ability to create partnerships with CBP winners and achieve joint projects with the support of ANTiM consultants
 • Permanent access to the database regard funding opportunities in the Republic of Moldova and abroad
 • Support in developing the business plan for the implementation of externally funded programs with the low price comparative to the market
 • Organizing training programs on topics concerned by the winners CBP at least 3 trainings per year
 • Financial Support for participation in the exhibition, with payment for rental space
 • Organizing thematic meetings with successful entrepreneurs in the country and abroad, at least two meetings per year.

 

ANTiM members, winners CBP have the following obligations

 • Actively participate in events organized for them by the team gives ANTiM
 • Be open to participation in the contest promotion business plans through various media sources to request management ANTiM
 • To participate as mentors for the next editions of CBP, conveying their knowledge and experience to the young participants
 • Be open to creating partnerships with other colleagues, winners of CBP;

Zona Participanţi

(Înregistrarea a luat sfîrșit 20.03.2016 18:00!)
Întrare în cont
Instruire CBP

*Opțiunea este valabilă pentru participanții care au trecut în etapa de instruire!
Organizatori

Resurse utile


Kiss FM Learning.md Portalul instruirii la distanță în Moldova Prognoza meteo în Chisinau pentru 10 zile Ministerul Tineretului și Sportului Unimedia.md Timpul
©CBP 2016  All rights reserved by ANTIM