Regulament

APROBAT
la data de 10 februarie 2016,
la şedinţa de lucru a CBP 2016
Preşedinte Braguţa Aurelia

REGULAMENTUL CONCURSULUI NAŢIONAL DE BUSINESS PLANURI PENTRU TINERI EDIŢIA A XII-a


SCOPUL DOCUMENTULUI


Acest document conţine regulile şi prevederile “Concursului Naţional de Business Planuri pentru Tineri, ediţia a XII-a”. Participarea la acest concurs este subiect al acceptării şi respectării regulilor şi prevederilor expuse în continuare.

ELIGIBILITATEA /PARTICIPANŢI I /CANDIDAŢII


2.1. În calitate de participanţi la Concurs se pot înregistra persoane individuale sau echipe. Echipa poate fi formată din maximum 3 persoane.
2.2. Aceeaşi persoană nu poate fi membră a două sau mai multe echipe aplicante la Concurs.
2. 3. După înregistrare, componenţa echipei nu se modifică.
2. 4. La Concurs pot participa doar cetăţenii Republicii Moldova.
2. 5. Participanţii la Concurs trebuie să aibă vârsta între 18 şi 35 de ani.
2. 6. Participanţii sunt obligaţi să pregătească proiecte proprii. Scopul planurilor de afaceri trebuie sa fie lansarea unei noi afaceri sau extinderea afacerii cu lansarea unui produs sau a unui serviciu nou. În cazul extinderii unei afaceri, aceasta trebuie să fie înregistrată cel târziu la 01 ianuarie 2016 şi fondatorul/rii să fie persoana care aplică la concurs și eligibil/li criteriilor stabilite. Daca afacerea exista, să fie lucrativa și să nu fie cu datorii către terțe persoane, in caz ca nu se respecta, atunci organizatorii au dreptul să elimine persoana imediat din concurs.
2.7 Pentru afacerile existente se va prezenta certificatul de la inspectoratul fiscal teritorial privind lipsa datoriilor la ultima etapa de prezentare a planului de afaceri oral. În cazul depistării neregularităților financiare organizatorii își rezervează dreptul de a elimina persoana din concurs
2.8. In cazul cind se depisteaza incalcarea unuia din punctele enumerate mai sus, organizatorii pot suspenda persoana care nu a respectat regulile Concursului, indiferent la ce etapa a Concursului este.
2.9 Doar persoanele care se inscriu la concurs pot gestiona afacerea cu care aplica la Concurs (nu se accepta finantarea afacerii in care aplicantul este la distanta….)
2.10 Se exclude finantarea afacerii care este gestionata de unul dintre parintii aplicantului.

ÎNREGISTRAREA / DOCUMENTELE3.1 Pentru participare, candidaţii trebuie să se înregistreze pe site-ul www.cbp.antim.org.
3.2 La Concurs se acceptă doar Anchetele de Participare completate on-line în întregime şi conform Regulilor de Utilizare a Contului CBP2016.
3.3 Înregistrarea participanţilor este deschisă de la 25 februarie 2016.
3.4 Candidaţii pot completa Ancheta de Participare şi redacta Planul de Afaceri atât în limba română cât şi în limba rusă.
3.5 Persoanele care vor fi invitate la interviu, vor achita o taxa de participare în sumă de 100 lei. (banii acumulati din taxa data se investesc in oferirea premiilor speciale oferite la Concurs)
3.6 La interviu persoana trebuie sa se prezinte cu buletinul de identitate.

4. ETAPELE CONCURSULUI
4.1 Concursul Naţional de Business Planuri pentru Tineri este o iniţiativă a Asociaţiei Naţionale
a Tinerilor Manageri din Moldova (ANTiM).

Concursul are cinci etape (runde). Fiecare etapă se finalizează cu o selecţie a participanţilor pentru următoarea rundă:Prima Etapă constă în completarea on-line a Anchetelor de Participare de către participanţi. Se acceptă orice persoană sau echipă ce corespunde criteriilor din pct 2.

În Etapa a 2-a vor fi selectați 50 de participanți luând în considerație Anchetele de Participare primite în Etapa 1 și rezultatele intervievării aplicanților.

Etapa 3 este etapa de instruire şi elaborare a Planurilor de Afaceri pas cu pas. Participanţii selectaţi vor primi un cod de acces pentru instruirea on-line. Totodată, participanții vor putea beneficia de ajutor consultativ oferit de către mentorii Concursului – profesioniști din domeniul afacerilor. Vor fi organizate 2 instruiri in auditoriu, prezenta la care este obligatorie. După instruire, participanţii vor subscrie PA prin contul personal electronic deschis pe site-ul Concursului.

La etapa a 4-a vor lucra 2 echipe de juriu, o echipă care va verifica planurile de afacere scrise și o echipă care va audia prezentarea orală/verbală a planului de afacere. Ca rezultat al evaluărilor oferite de ambele echipe de juriu, vor fi selectate afacerile care vor acumula cel mai mare punctaj oferit de ambele echipe de juriu. Finantarea vor obține primele 9 planuri de afaceri cu punctajul cel mai mare.

Etapa a 5-a constă în decernarea finaliștilor și înmânarea premiilor în cadrul „Galei Ideilor de Afaceri”.Persoanele cîștigătoare și cele instruite (la dorință) vor beneficia de susținere informațională și consultativă pe o durată de 12 luni, post concurs şi vor prezenta datele şi informaţiile despre afacere solicitate de către organizatori timp de 3 ani dupa obtinerea finantarii.

5. IDEILE / BUSINESS PLANURILE
5.1 Fiecare participant sau echipă poate înainta doar un singur plan de afaceri la Concurs.
5.2 Proiectele trebuie să conțină o idee inovatoare pentru Republica Moldova. Conceptul trebuie să prezinte o avansare/îmbunătățire clară faţă de produsele, serviciile sau tehnologiile existente pe piaţă, dar și sa aiba un grad ridicat de realism pentru a fi implementat imediat si sa obtina rezultate timp de un an de zile de la momentul investitiei financiare. Juriul va decide asupra valorii inovatoare a proiectului.
Proiectele care vor fi apreciate de juriu ca fiind realizabile in timp de un an de zile, li se va permite participarea în runda a doua şi a treia a Concursului.
5.3 Participanţii sunt obligaţi să noteze într-o anexă persoanele sau organizaţiile care au contribuit direct la implementarea Business Planului cu o descriere succintă a naturii contribuţiei.
5.4 Organizatorii Concursului nu sînt responsabili pentru informaţia utilizată în Business Planuri de către participanţi.
5.5 Nu se acceptă Business Planuri copiate din literatura de specialitate (manuale de afaceri, etc.).

6. CURSURILE DE INSTRUIRE ANTREPRENORIALĂ
6.1 Toţi participanţii selectaţi în etapa a 2-a vor fi obligaţi să treacă un curs de instruire alcătuit din următoarele module:
* Structura planului de afaceri şi modele de elaborare
* Analiza pieţei şi clienţii
* Aspectele financiare ale afacerii
* Prezentarea eficientă a planului de afaceri.
6.2 Modulele de instruire on-line se finalizeaza cu test de verificare. Perioada de isntruire va fi monitorizată de organizatori. Pentru aplicarea business planului se acceptă doar participanții care au parcurs integral modulele de instruire on-line şi au susţinut testul de verificare.
6.3 Se admit planurile de afaceri care corespund modelului standart al CBP.
6.4 În perioada de training participanții vor beneficia de asistența unui grup de mentori-specialiști în domeniul afacerii, prin comunicarea on-line cu ei.
6.5 Vor fi organizate 2 module de sintruire in sala de curs, prezenta fiind obligatorie.

7. PĂSTRAREA CONFIDENŢIALITĂŢII
7.1 Juriul şi organizatorii competiţiei vor avea grijă sporită la procesarea dosarelor, şi vor garanta confidenţialitatea maximă posibilă. Totuşi, organizatorii nu poartă răspundere pentru folosirea greşită, furt, anularea sau pierderea dosarelor, cu excepţia cazurilor de neglijenţă totală. Textul Declaraţiei de Confidenţialitate acceptate şi semnate de toţi organizatorii şi toţi membrii juriului poate fi găsit pe pagina web a concursului.
7.2 La înregistrarea pentru Concurs, fiecare participant va accepta regulile competiţiei şi Declaraţia de Confidenţialitate semnată de juriu.
7.3 Proiectele înaintate la Concurs rămân în proprietatea participanţilor.
7.4 Participanţii acceptă ca datele lor personale să fi folosite în scopuri statistice.
7.5 Câştigătorii se angajează să coopereze cu organizatorii Concursului în participarea la conferinţe de presă, interviuri şi alte promovări Mass Media post Concurs.
7.6 Finaliștii concursului devin membrii ANTiM, fiind introduşi în baza de date ai asociaţiei ca “Beneficiarii CBP”, ceea ce le va permite să utilizeze platforma ANTiM drept spațiu de comunicare și stabilirea de parteneriate între finaliștii concursului din toate edițiile. Membrii ANTiM pot fi încadrați în calitatea de mentori sau membrii ai juriului în următoarele ediții ale concursului. Pot de asemenea particip în calitatea de investitori în afacerile prezentate în edițile următoare ale concursului sau contribui la capitalizarea Fondului de Dezvoltare a Concursului.
7.7 Participanţii la Concurs trebuie să verifice atent drepturile de proprietate a materialelor folosite în proiectele înaintate. Participanţii vor fi responsabili de obţinerea tuturor permisiunilor necesare înainte de a folosi informaţia terţă în lucrările sale.
Participanţii vor accepta dreptul organizatorilor de a afişa public informaţia din secţiunea “Ideea afacerii” din Ancheta de Participare.

8. EVALUAREA PLANULUI DE DE AFACERI ŞI JURIUL
8.1 Organizatorii îşi rezervă dreptul de a alege în mod independent juriul. Juriul va fi format în mod obligatoriu din reprezentanţii sponsorilor Concursului şi experţi selectaţi de către ANTiM.
8.2 La evaluarea Anchetelor de Participare şi a Business Planurilor (etapa 2 şi 4) juriul se va conduce după următoarele criterii:
Etapa 1- Juriul I- Selectarea ideilor și intervievarea participanților
* Inovativitatate, Aspectul inovațional al ideeii de afaceri
* Creativitatea/Originalitatea ideii de afaceri
* Viabilitatea implementării imediate
* Interesul antreprenorial/capacitățile antreprenoriale
* Impactul social
Etapa 2 – Juriul II – Evaluarea tehnică a planurilor de afacere
* Cunoașterea afacerii de către antreprenor/echipă
* Conjunctura pieței și marketingul
* Bugetul planului
* Durata de recuperare a investiției/Capacitatea de a returna timp de un an 30 % din suma oferita în Fondul de Dezvoltare a Concursului
*Durabilitatea afacerii
* Respectarea standartului CBP al planului elaborat
Etapa 3 – Juriul III- Aprecierea prezentării orale a planurilor de afaceri
* Organizarea şi stilul prezentării
* Cunoașterea afacerii de către antreprenor și echipă
* Automotivarea
* Pasiunea pentru afacere
* Reflectarea tuturor compartimentelor
* Respectarea timpului
Fiecare criteriu evaluat va fi notat cu puncte de la 1 la 5 (evaluarea maximă fiind 5).
8.3 Punctajul total acumulat de participanţi la Concurs se va calcula în următoarea proporţie: 50% din suma punctelor acumulate la Etapa 2 de evaluare tehnică şi 50% din punctele acumulate la Etapa 3 de evaluare orală a Planurilor de Afaceri.

9. PREMII FINANCIARE
9. 1 Premiile financiare vor fi repartizate în felul următor:

Locul I – 120 000 lei – 1 persoane

Locul II – 70 000 lei – 3 persoane

Locul III – 50 000 lei – 7 persoanePremiul special MAIB – 45000 lei
Premiul pentru cea mai scociala afacere – 30000 lei

Total 13 persoane premiate, suma premiilor 755 mii lei

9.2 Din suma totală a premiilor bănești primite de către finalişti 70% va constitui grant și 30% va fi restituită în Fondul de Dezvoltare a Concursului, după un an de la obţinerea nominalizarii.
9.3 Banii vor fi acordaţi cîştigătorilor în 2 tranşe, 50% iniţial la semnarea contractului de donaţie, după ce se prezintă toate actele de constituire și ofertele comerciale pentru bunurile sau serviciile ce urmează să fie procurate. Celelalte 50% din suma premiului obţinut, se va transfera după ce se prezintă documentele doveditoare de investire a banilor în afacerea pe care o gestionează. (extrase bancare, facturi fiscal etc)
9.4 Finaliștii vor semna contractul de Donaţie a mijloacelor pentru afacere cu organizatorii Concursului.
9.5 Finaliştii sunt obligaţi să prezinte documentele financiare/de confirmare.
9.6 Organizatorii îşi rezervă dreptul de a monitoriza şi evalua realizarea planului de afaceri timp de cel putin 3 ani după finaţare.
9.7 Restituirea a 30% din suma obţinută se va face conform graficului stipulat în cotractul de donaţie, dar nu mai tîrziu de 1 an din momentul nominalizării.
9.8 Finaliştii vor obține şi alte premii şi/sau obiecte de valoare de la partenerii Concursului.
9.9 Daca persoanele care au fost nominalizate ca finalisti si care in procesul de verificare pentru semnarea Contractului, organizatorii au constatat abateri de la reguli, atunci Organizatorii au dreptul sa anuleze rezultatele si suma care va fi disponibila să o transmita primului pe lista de asteptare.

10. DISPOZIŢII FINALE
10.1 Nerespectarea Regulamentului dat va rezulta în descalificarea participantului.
10.2 Concursul nu susţine iniţiative de caritate, proiecte ale asociaţiilor obşteşti, acţiuni ce încalcă legea în vigoare, acţiuni politice, teroriste şi antisociale.
10.3 Orice comportament indecent faţă de organizatorii, juriu, sponsorii şi alţi participanţi a Concursului va duce la descalificarea participantului sau a întregii echipe. Decizia organizatorilor în asemenea cazuri va fi finală, fără dreptul de adjudecare.
10.4 Organizatorii îşi rezervă dreptul de a corecta condiţiile prezentului Regulament în caz de necesitate pe parcursul desfăşurării Concursului. Schimbările parvenite în Regulament vor fi date publicării pe situl www.cbp.antim.org în decurs de 2 zile.
10.5 În cazul în care premiantul nu valorifică banii acordaţi în corespundere cu scopul planului de afaceri timp de 3 luni (nu mai tirziu de 30 septembrie) din momentul semnării contractului, el va fi obligat să restituie mijloacele băneşti primite.
10.6 În cazul în care premiantul nu ridică banii acordaţi, din diferite motive, el este obligat să anunţe în scris organizatorii concursului timp de 30 de zile din momentul anunţării cîştigătorului cu enunţarea motivului renunţului.
10.7 Organizatorii au dreptul ca suma care nu a fost valorificata de catre unul din citigatori in termenul indicat in punctual 10.5, această suma sa o acorde persoanei care este prima pe lista de asteptare.

Zona Participanţi

(Înregistrarea a luat sfîrșit 20.03.2016 18:00!)
Întrare în cont
Instruire CBP

*Opțiunea este valabilă pentru participanții care au trecut în etapa de instruire!
Organizatori

Resurse utile


Kiss FM Learning.md Portalul instruirii la distanță în Moldova Prognoza meteo în Chisinau pentru 10 zile Ministerul Tineretului și Sportului Unimedia.md Timpul
©CBP 2016  All rights reserved by ANTIM